Prevence

 

Na biofilm je důležité se zaměřit, jak u vás doma pravidelnou hygienou, tak i při návštěvě u nás profesionálním čištěním. Tím biofilmem právě začínají zubní onemocnění, jak je vidět na názorném schématu níže.

Zubní kaz a jeho komplikace zhoršují kvalitu života. Správným nastavením a dodržováním prevence lze zubnímu kazu předejít. Zdravá ústa a zdravé tělo jdou ruku v ruce.

Jay Herris Levy říká: "Dotkni se zubu a on se ohne a pruží, zatímco se houpe nahoru a dolů, rotuje a vibruje. Zuby během těchto mikro-pohybů souběžně vytvářejí proud informací do centrálního nervového systému".