Orientační přehled plateb za nejčastější výkony vyjmuté ze zdravotního pojištění

  • vztahující se k prevenci a hygieně          1050 Kč / 30 minut
  • cena za výplně                                             1246 Kč - 3213 Kč

  • cena za kořenové ošetření                     3475 Kč - 6922 Kč 

Přesná kalkulace cen je stanovena v ordinaci dle léčebného plánu.