Orientační přehled plateb za nejčastější výkony vyjmuté ze zdravotního pojištění

  • vztahující se k prevenci a hygieně          900 Kč / 30 minut
  • cena za výplně                                             616 Kč - 2763 Kč

  • cena za kořenové ošetření                     2125 Kč - 4372 Kč 

Přesná kalkulace cen je stanovena v ordinaci dle léčebného plánu.