Přednáška pro Společnost preventivní stomatologie

19.04.2022

Jak neztratit zuby přetěžováním okluzními silami?

  • První přednášku pro Společnost preventivní stomatologie na téma: "Postupy a pomůcky v prevenci ztráty zubů z přetížení zvýšenými silami" představila MUDr. Radmila Sedláčková, MSc ve Skalském dvoře v neděli 3. dubna 2022. 
  • Druhá přednáška se uskuteční v neděli 21. srpna 2022 na stejném místě, příjemného prostředí horského hotelu Žďárských vrchů.

Eternus quia purus - Čistý zub se nezkazí
Eternus quia purus - Čistý zub se nezkazí

"Eternus quia purus"- znak Společnosti preventivní stomatologie (SPS) je zároveň vyjádřením základní myšlenky Společnosti: "Čistý zub se nezkazí".

Česká Společnost preventivní stomatologie vznikla v roce 1997, je to platforma pro příznivce orální hygieny a prevence. V našem zubním týmu pracují nejenom vyučení absolventi intenzivního teoreticko-praktického kurzu "Týdne čistých zubů" pořádaném SPS, ale i členové této preventivní společnosti. 

Hlavním cílem přednášky o předcházení ztrátě zubů zvýšenými okluzními silami bylo pochopení zubu coby senzoru, který se umí sám reflexně ochránit za předpokladu, že je zdravý a živý. 

Zuby jsou evolučně vyvinutým orgánem cítění. Svými kontakty vytvářejí proud taktilních senzorických informací a proto je důležité, aby zuby do sebe harmonicky zapadaly, aby se i v pohybu lehce dotýkaly, aby nedocházelo k předčasným, sporadickým či žádným kontaktům. 

Pochopení funkční geometrie zubních kontaktů, myšlenkový pořádek celostně pojatého Žvýkacího orgánu, nabízí koncept Vídeňské školy - VieSID, https://viesid.com, vytvořený nedávno zesnulým prof. Rudolfem Slavickem. Nedělní přednáška paní doktorky Sedláčkové byla tímto konceptem zaštítěna.

Vídeňská škola bere v úvahu všechny struktury a funkce žvýkacího orgánu, vychází z pochopení vývoje člověka, zdůrazňuje celistvost lidského organismu, ale i jeho jedinečnost projevující se jeho reakcí na podněty z vnitřního i zevního prostředí. Živý organismus je neuzavřený, stále se měnící kybernetický systém. Forma živých organismů je určena funkcí, zuby jsou funkční determinanty žvýkacího orgánu.