Online přednáška: „Jak uchovat stereognostickou schopnost chrupu?“

01.02.2022

Dne 20. ledna 2022 MUDr. Radmila Sedláčková, MSc., prezentovala svoji přednášku na online webináři. Tento webinář byl organizován Českou stomatologickou komorou. Plná verze přednášky zazněla prezenčně poprvé na Pražských dentálních dnech 2021, kde zaznamenala úspěch mezi posluchači. Její online záznam je možné shlédnout zde: Jak uchovat stereognostickou schopnost chrupu?


Jak souvisí stereognostická schopnost chrupu a celkové zubní zdraví?

Podmínkou celoživotního uchování stereognostické funkce chrupu je záchova zdravých zubních tkání. 

Vypracovaná metodika stomatologické prevence to již dnes umožňuje. I přesto jsou zubní kaz a parodontopatie onemocněními v lidské populaci nejrozšířenějšími. Zubní lékařství věnuje hodně energie a prostředků na kurativu těchto zamezitelných škod, zatímco účinná prevence podepřená důkladnou sialografickou a mikrobiologickou diagnostikou se stále ještě dostatečně neprosadila. 

Každé zubolékařské mechanické opracovávání zubů je třeba provádět s respektem ke stereognostickým schopnostem chrupu. Používat postupy chránící zubní tkáně a zachovávající vitální dřeň. Zhotovovat výplně a protetické práce s přesností odpovídající vnímání stomatognátního orgánu, nevytvářet artikulační překážky. S prevencí je třeba začít brzy, již v době těhotenství matky a provádět ji individuálně a systematicky. Primární prevence zahrnuje nejen předcházení zubnímu kazu a parodontopatiím, ale zahrnuje i prevenci okluzopatií. Jenom harmonicky vyvinutý stomatognátní orgán je schopen odolávat celoživotnímu působení biomechanických sil. 

Jemné řízení motorických funkcí stomatognátního orgánu je umožněno proprioceptivními signály vázánými na intradentální a periodentální receptory zubu. Při ztrátě zubu je ztracena i jeho důležitá stereognostická schopnost. Z těchto skutečností vyplývá vědomí důležitosti záchovy zdravého chrupu, neboli primární prevence a i vědomí marnosti úsilí zubních lékařů zub v celé jeho složitosti nahradit.

MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.