Praktický kurz modelace okluzní morfologie zubů

30.05.2022

podle konceptu mistra zubního technika Jánose Makó

Hluboké porozumění morfologii zubů (funkčních plošek) a z něj plynoucí obdiv, snaha předat svoje znalosti a také nadšení dál. To všechno mají Edward H. Angle (1. 6. 1855 - 11. 8. 1930), zakladatel moderní ortodoncie a János Makó, mistr zubní technik z Budapešti společné. Zatímco zubní lékař E.H. Angle teoretizoval o zubech jako o drahokamech s nádhernými křivkami, linkami krásy a proporční harmonií, János Makó takové pochopení převedl do kreslení a modelování. 

Praktický kurz modelace funkčních plošek postranních zubů trval celé tři dny, od pondělka 25. dubna 2022 do středy 27. dubna, od devíti do sedmi, s krátkou přestávkou na oběd. Nejméně unavený vypadal sám mistr J. Makó, vlídně a ochotně vysvětloval, diskutoval, opravoval ... .

Vývoj chrupu odpovídající dnešnímu člověku trval asi 500 miliónů let. Zuby umožnily evoluční úspěch člověka, lidský mozek má vysokou spotřebu energie a efektivita rozmělňování potravy hrála a stále hraje významnou roli v nedokončené evoluci člověka.