Kongers EuroPerio 10, Kodaň

13.07.2022

Světový parodontologický kongres EuroPerio 10, pořádaný Evropskou federací parodontologie (EFP), je bezesporu předním světovým kongresem zaměřeným na parodontologii, implantologii a prevenci. Dalo by se říci, že je to taková zubařská olympiáda.

Úvodní den, EP10
Úvodní den, EP10

EuroPerio10 se konalo v Kodani v červnu tohoto roku. Zajímavý vědecký program byl naplněn přednáškami klinických lékařů, výzkumníků a akademiků z celého světa. Bylo zde více než 130 řečníků z více než 30 zemí. Diskutovalo se a debatovalo se o nejnovějších pokrocích v oblasti parodontologie a implantologie a jejich propojení s dalšími stomatologickými a lékařskými obory. Program byl skutečně pestrý a nabízel širokou škálu posluchačských formátů, jako přednášek, interaktivních sezení, společných debat a zamyšlení u klinických prezentací, pro mnohé byly poutavé živé chirurgické přenosy.

Spojovací myšlenkou všech přednášek byla personalizovaná medicína. Tedy zaměření se na skutečný problém a jeho individuální řešení, které je daleko efektivnější, systematičtější a eliminuje nežádoucí účinky.

personalizovaná medicína
personalizovaná medicína

Program byl připraven do tří hlavních větví podle témat (parodontologie, implantologie, multidisciplinární), což otevřelo možnost, pro každého si najít to své (zubní lékař, parodontolog, ústní chirurg, ortodontista, protetik, dentální hygienistka, zubní sestra, lékař, preventista).

Nenechali jsme si tak ujít příležitost setkat se s nejrelevantnějšími řečníky a získat další znalosti, porozumění a aktualizovat pro nás důležitá témata, tak abychom je mohli přenést do běžné denní praxe.

Pořadatelé pro tentokrát také velice dbali na udržitelnost. Motivací byla nejenom Kodaň, jako "zelené" město s jasným cílem minimalizovat uhlíkovou stopu do roku 2025, ale i vlastní zodpovědnost a nutnost konkrétně omezovat svou nadbytečnou spotřebu.

Budeme se těšit na předávání nových poznatků dál ve své praxi. Pokud máte zájem posunout své ústní zdraví z trochu jiného pohledu, ozvěte se nám, abychom mohli najít společný termín.  Kontakt

Fotogalerie