6th International Symposium Interface Biology of Implants

11.06.2019

Zúčastnili jsme se šestého mezinárodního sympozia IBI (Interface Biology of Implants) ve Warnemünde, které proběhlo 8. - 10. 05. 2019, https://www.ibi-symposium.org/

Hlavní téma se vztahovalo k reakcím tkání a celého organismu na cizí tělesa.

Z podnětů, které nás nejvíce zaujaly, byl popis složitého mechanismu buněčné adheze k implantátům z bioaktivních materiálů. 

Zajímavé pro nás také byly výsledky ze současného výzkumu, který se zabývá limitujícím faktorem implantace a to zejména těžko predikovatelnou reakcí extracelulární tekutiny na implantát (tedy cizí těleso).

Znovu je tím nepřímo potvrzeno, že dobrá prevence je nejlepší volba a jakékoliv sebedokonalejší formy náhrady jsou vždy nejisté. 

  • Proto pečujte o své zdraví!

S přáním dobrého ustního zdraví, vaši zubaři manželé Sedláčkovi.