Byli jsme na 6. Setkání parodontologických expertů v Rostocku, vedeného pod záštitou DR. MSc. Ronalda Möbiuse

15.11.2018

hlavní téma: 

Kvalita kostního metabolismu je rozhodující pro udržení zubů, ale i pro celkové zdraví a dobré stárnutí.

Parodontitida souvisí s úbytek kosti a zásadním ukazatelem je, jestli je úbytek u jednoho zubu, nebo o všech. Zálaží tedy o jaký typ parodotitidy se jedná. Pokud je parodotitida u všech zubů, pak nejspíš je problém s kostním metabolismem v celém těle.

Zde malé shrnutí toho, co se v Rostocku nejvíce probíralo:

  1. Parodontální ztráta kosti je multifaktoriální událost.

  2. Samotný úbytek kosti způsobují tělu vlastní buňky osteoklasty, i když příčiny jsou různé. Rozsáhlá parodontitida u vicero zubů, má tedy vztah k celkově špatnému kostnímu metabolismu.

  3. Přestože příčin parodontální ztráty kostí je mnoho, léčebný postup se často omezuje pouze na potlačení zánětu. Což je nedostačující. Proto někdy ani profesionální dentální hygiena prostě nestačí. Je důležité zaměřit se na příčiny a ne symptomy.

  4. Rozsáhlou parodontitidu je proto potřeba léčit hlavně celkově a pak místně. A naopak pokud se jedná o porodontitidu jednotlivého zubu, má smysl léčba pouze místní a nechat tělu prostor pro vlastní léčebný proces.


Umíme zjistit výskyt parodontitidy ještě dříve, než s ní začne být problém. A to je nesmírně důležité.

Součástí přednáškových cyklů, bylo i zajímavé téma molekulární dentální medicíny. Jedná se o rozvíjejcí se obor, který přináší slibný pohled na prevenci a lěčbu.

V rámci primární prevence, jsme schopni pomocí testu sliny na zánětlivý biomarker - aktivní matrixmetaloproteinázu 8, zjistit jestli dochází k buněnčnému odumírání. Lze tak v rámci návštevy lékaře predikovat, jakým směrem půjde vývoj. Prakticky to znamená, že detekujeme stav enzymu souvisejícího s parodontitidou, před tím než se objevi obvykle měřitelné změny na rentgenu a na sondě.

Pokud máte zájem o takovéto vyšetření, neváhejte se k nám objednat. Rádi s vámi celou problematiku projdeme kostního metabolismu probereme individuálně.