MUDr. Radmila Sedláčková, MUDr. Jiří Sedláček

Protkol zvýšeného hygienického opatření

Vzhledem k opětovnému zvýšenému poplachu kolem infekční nákazy Covid-19, žádáme naše pacienty a ty co k nám přicházejí na ošetření, aby zvážili, jestli v poslední době nebyli v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem nebo pokud mají příznaky, které by mohli napovídat, že se jedná o toto onemocnění, aby zrušili návštěvu a spolu s námi telefonicky či mailem našli jiný vhodný termín.

Dále vás žádáme, abyste nosili v prostoru čekárny roušku, při vstupu si dezinfikovali ruce (dezinfekčním přípravkem nebo teplou vodou a mýdlem) a mezi s sebou drželi dostatečný rozestup. Dovolte nám taky po vstupu změřit vám teplotu a zapsat ji do vaší zdravotnické karty.

My se zavazujeme, že budeme držet objednávky návštěv tak, aby bylo co nejméně návštěvníků v čekárně, zároveň budeme prostor čekárny dezinfikovat řádným větráním a virucidním světlem. Ordinace čistíme a dezinfikujeme po každém pacientovi, dle provozního a dezinfekčního řádu, na tom se nic nemění. Pouze přidáváme, že pro svoji ochranu budeme nosit roušky. Pokud bychom měli příznaky napovídající onemocnění Covidem-19 a následně bychom byli testovaní s pozitivním výsledkem, do práce nepřijdeme a vaše objednávky budou přesunuty na určenou dobu.

S věčným nadhledem,

vaši zubní lékaři

manželé Sedláčkovi"Nestarat se o své zuby, je jako vhodit vzácné drahokamy do rulety náhody."

  • Správným nastavením a dodržováním prevence lze předejít řadě problémům. My dbáme všech druhů prevence, není to totiž jenom o tom čistit si dvakrát denně.
  • Zajímá nás jak je provázáno ústní a celkové zdraví. Píšeme o tom články, přidáváme praktické typy, přinášíme zajímavosti, odkaz na blog zde: PÍŠEME O PREVENCI
  • Respektujeme zub jako hmatový orgán s vysokou citlivostí. Proto "vrtačku a kleště" používáme omezeně. Musíme-li k tomu přistoupit, rekonstruujeme s nejvyšší kvalitou, aby práce co nejdéle vydržela a sloužila k oboustranné spokojenosti. 
  • Máme na paměti, že stomatologické ošetření není obvykle nijak příjemná záležitost a tak se snažíme všemi dostupnými prostředky postupovat s co nejmenší bolestivostí.
  • U dětských pacientů jsou nejlepší výsledky, pokud i jejich rodiče znají a dodržují naše preventivní doporučení. Naplňujeme tak princip rodinného lékaře.